Sommer over bevooroordeelde critici

Er gaat geen opiniestuk voorbij of Wilders wordt afgeschilderd als idioot, krankzinnig of ontoerekeningsvatbaar, beweert Sommer in de Volkskrant (4.4.08).
Analyse. Laten we de recente oogst van Wildersartikelen eens bekijken. Een dag voor het verschijnen van zijn stuk in de Volkskrant lazen we in dezelfde krant een stuk van de psycholoog Moorkamp: een aantal opinieleiders is het wel degelijk eens met Wilders. Zij komen daar niet voor uit omdat ze bang zijn voor hun reputatie.
Op dezelfde pagina waar ook het stuk van Sommer stond, schreef columniste Nausicaa Marbe een en ander over Wilders: “hij had op alles antwoord, altijd ad rem”. Wilders, schreef ze naar aanleiding van de vaag wie gelogen had, is betrouwbaarder dan Balkenende (VK, 4.4.08). Een paar dagen eerder, op 1 april, schreef Marcouch dat Wilders' angst reëel is. Hij leek, schreef arabist Admiraal (VK, 8.4.08) Wilders zelfs in bescherming te nemen. Fenema, hoogleraar etnische verhoudingen VU, meende dat Wilders "door het kabinet belazerd is" (VK, 8.4.08).
Ook in Trouw (4.4.08) komt Wilders er bepaald niet slecht af. Politicoloog Krouwel (VU) meent dat Wilders echt op alle fronten wint en er voortdurend in slaagt de hele pers achter zich aan te krijgen. Hij roemt hem om zijn moed. “Het lukte de gevestigde partijen niet om Wilders ook maar één moment aan het wankelen te krijgen.” Op diezelfde pagina bekent Rob van Wijk dat hij tot voor kort dacht dat Wilders een slimme politicus was (Trouw, 4.4.08).
In het NRC (29.3.08) haalde Linschoten (VVD) Wilders door het slijk, maar één ding bleef overeind: Wilders is slim.
In het artikel van Staal en Stokmans (NRC, 29.3.08) kunnen we lezen dat Wilders ook bij tegenstanders bewondering oogst voor zijn politieke talent om de aandacht te trekken.
Boutellier, directeur van het Verwey-Jonker Instituut: "Hij (Wilders, RR.) verwijst naar een reële mogelijkheid van haat, blind geweld of weldoordachte terreur tegen de westerse decadentie" (VK, 27.3.08).
En wat schreef Bas Heijne, bepaald geen wildersadept, ook: “De obsessie van Wilders met de islam ligt onder al zijn argumenten tegen het dubbele paspoort. Maar dat geeft hem nog geen ongelijk.” (NRC, 7.3.08).
Zelfs in het buitenland werd er nog een lansje voor Wilders gebroken. Bijvoorbeeld door Doornhaert in de Standaard (7.3.08).
Er zijn uiteraard minder vleiende commentaren op Wilders geleverd. Maar al met al kunnen we stellen dat Sommer in dit geval wellicht niet het standpunt van een individu, maar wel dat van de publieke opinie vertekent.
In de nieuwsmonitor is de berichtgeving over Wilders' film geanalyseerd. Slechts vijf procent van alle nieuws betrof negatief geladen evaluaties.
(Zie ook: Sommer & Tiemeijer)

Naschrift: Sommer krijgt bijval van Ellian.