Sommer over Fortuyn

‘Waarom is de stemming omgeslagen’, vraagt Martin Sommer zich af (de Volkskrant, 17.11.08). Aanleiding tot deze vraag was de omslag in het denken over onderwijsvernieuwing. “Waarom slaat de weegschaal door naar een parlementair onderzoek? Het antwoord moet zijn: Pim Fortuyn. Hij liet in zijn korte politieke carrière duidelijk zien dat de zittende politici en ambtenaren op gebieden als immigratie , zorg en inrichting van het landsbestuur liever een andere bevolking hadden. En hij schrijf nog over onderwijs ook.” Fortuyn schreef iets – niet erg veel – over onderwijs, en daarmee “heeft hij van alles losgewoeld, de opstand in het onderwijs zou je kunnen samenvatten als Fortuyn voor gevorderden.”
Analyse. Wat hou je over als je alle franje uit Sommers’ betoog wegstreept? Feitelijk niet veel meer dan ‘na elkaar, dus door elkaar’. Daarmee is de argumentatie van Sommer samen te vatten. Fortuyn heeft iets over onderwijs geschreven heeft en daarna is de stemming omgeslagen. Vervolgens concludeert Sommer op basis daarvan dat Fortuyn dus de oorzaak is.
Naschrift: Maart 2008 verscheen een bijdrage van Sommer in 'De tien plagen van de staat' onder redactie van Ankersmit en Klinkers (Van Gennep, Amsterdam). Het ging over de falende onderwijsvernieuwing, maar dit keer is Fortuyn volledig uit beeld. Waar Fortuyn eerst de oorzaak van de omslag in het denken over onderwijsvernieuwing was, blijkt zijn rol van dien aard te zijn dat zelfs een voetnoot niet meer nodig is. (Sommer, chef parlementaire redactie, heeft geschiedenis (cum laude) gestudeerd.)


© 2008 R.G.M. Ritzen