Von der Dunk en de persoonlijke aanval

Nu basis- en middelbaar onderwijs doorgelicht zijn, wordt het tijd voor de universiteit. De academie is nu een amusementsfabriek”, aldus emeritus-hoogleraar geschiedenis Von der Dunk (VK, 28.4.08). “De commissie-Dijsselbloem heeft in het hele land de noodklok over het onderwijs geluid. Of de vernietigende conclusies van de commissie tot daadwerkelijke verbeteringen zullen leiden, moet worden afgewacht. Vooralsnog is enige scepsis gerechtvaardigd. De prompte reactie ‘broddelwerk’ van één van de voormalige topapparatsjiks Roel in ’t Veld (NRC, 14.4.08) was een te verwachten verweer uit de hoek van het management-denken dat zich inmiddels met professorale titels kan tooien, dankzij de inflatie van bijzondere leerstoelen waar de nieuwe kleren van de keizer worden verkocht.”
Analyse. De rest van Von der Dunks stuk bestaat niet uit een inhoudelijke onderbouwing van zijn aanval. Daarmee is dit stukje niet meer dan een persoonlijke aanval. Als het stuk van In ’t Veld werkelijk zo voorspelbaar was, had Von der Dunk toch wat meer inhoudelijk weerwoord kunnen geven.