Van Koppen en vertekening van een standpunt

Van Koppen, hoogleraar rechtspsychologie UM, stoort zich net als prof. Van Maanen aan de ondertekenaars, die onlangs in het NRC pleitten voor heropening van de zaak Lucia de B. Die ondertekenaars worden door Van Koppen wegzet als een groep slecht geïnformeerde burgers die luid om vrijlating roept.
Psycholoog Kunst (UU) voelt zich aangesproken door de kritiek van Van Koppen en reageert als volgt: “Volgens Van Koppen ben ik een slecht geïnformeerde burger die luid om vrijlating roept. Wat weet hij over mijn staat van geïnformeerdheid? Ik claim geen bijzondere wetenschappelijke prominentie, maar ik weet wel iets over de feilbaarheid van menselijke beslissingen en heb me wel degelijk in de materie verdiept. Men hoeft trouwens geen wetenschapper te zijn om een gefundeerd oordeel te kunnen hebben. Derksen, De Noo, Gill en Groeneboom zwaaien niet alleen maar met hun academische kwalificaties. Anders dan de gerechtelijke autoriteiten hebben ze veel moeite gedaan om hun argumenten duidelijk en helder te formuleren. Iedereen met een beetje verstand kan die argumenten volgen en beoordelen.”
Volgens Van Koppen ligt de zaak toch anders. “Maar wij weten ook dat onmogelijk is dat deze 760 mensen voldoende op de hoogte zijn van de zaal Lucia de B. om daarover een geïnformeerd oordeel te vellen.”
Analyse. Van Koppen verbastert ‘de oproep tot heropening van de zaak’ tot ‘een luide roep om vrijlating’. Vervolgens past hij een retorische truc toe door te spreken over ‘slecht geïnformeerde burgers’ en dan daarbij alleen de naam van ’t Hart laat vallen. Wie behoort eigenlijk tot die groep van slecht geïnformeerde burgers (naast ’t Hart)? Onder meer prof. Derksen, over wie Van Koppen zelf zegt dat hij een grondig en gedetailleerd boek over Lucia de B. geschreven heeft; prof. Crombag, emeritus hoogleraar rechtspsychologie, die in de zaak Lucia de B. een suggestie doet die Van Koppen vervolgens overneemt. En verder zijn er statistici als prof. Gill en prof. Groeneboom, die zich zeer nadrukkelijk en grondig hebben bezighouden met de zaak Lucia de B. Deze vier hoogleraren zijn ter zake zeer kundig en dus allesbehalve slecht geïnformeerde burgers.
Kunst heeft dan ook volstrekt gelijk als hij de vraag stelt waarop Van Koppen zijn oordeel baseert.

© 2008 R.G.M. Ritzen