Van Oyen en zijn paddo's

Naar aanleiding van de landelijke demonstratie tegen het paddoverbod op 8 juni 2008, kopt De Pers met een geruststellende ‘Weg met al die paniek, lang leve de paddo!’ (De Pers, 3.6.08). De boventitel (‘Mythes, het is desinformatie’) laat evenmin niets aan de verbeelding over. Het CAM, het adviesorgaan van het ministerie van Volksgezondheid, vindt een verbod een te zwaar middel: “Het gebruik van paddo’s levert een dusdanig laag risico op voor de individuele gezondheid en de samenleving dat het verbieden van paddo’s een te zwaar middel is”.
Toch moest de ambulance vorig jaar 149 uitrukken en dat is een stijging van twintig procent vergeleken met het jaar daarvoor. Van Oyen, secretaris van de Vereniging van het Landelijk Overleg Smartshops, vindt ook dat geen alarmerend bericht. Het paddogebruik is vorig jaar met meer dan 20 procent gestegen. Er zijn weliswaar geen officiële cijfers, maar als het cijfer klopt, zo kunnen we lezen in het artikel, “gaat het relatief zelfs beter met de Paddogebruiker.”
Van Oyen, zo zegt hij, wordt moedeloos van de alarmerende koppen. “Het is desinformatie, desinformatie die door fundamentalisten als minister Klink wordt misbruikt om een verbod op paddo’s te rechtvaardigen.”
Analyse. In het artikel wordt de stijging van het aantal keren dat de ambulance moest uitrukken gerelateerd aan de stijging van het – overigens fictieve – cijfer van het paddogebruik. Vervolgens wordt na deze dubieuze vergelijking minister Klink weggezet als fundamentalist die het wapen van de ‘desinformatie’ hanteert. Waar die desinformatie uit bestaat, wordt niet uit te doeken gedaan. Wie de persoonlijke aanval op Klink als valide argument accepteert, moet ook de volgende argumentatie accepteren: ‘Van Oyen is een lobbyist van de Smartshopsector en heeft er alle belang bij om het verbod tegen te houden.’
Toegegeven, Van Oyen verwijst ook naar het CAM, het adviesorgaan. Klink heeft dat advies naast zich neergelegd, maar dat is zijn goed recht. Maar waarom heeft Klink het advies naast zich neergelegd. Daar lezen we niets over.
Uiteindelijk bevat het hele artikel geen enkele betrouwbare of relevante informatie, behalve dan dat de ambulance vorig jaar 149 keer moest uitrukken en het jaar daarvoor 125 keer.

© 2008 R.G.M. Ritzen