Verdonk en het loochenen van een vooronderstelling

In Witteman & Pauw (13.5.08) maakt de Maastrichtse burgemeester Leers zijn dilemma duidelijk: in Nederland is de aanvoer van softdrugs voor coffeeshops verboden, maar de verkoop ervan wordt getolereerd. Dat is hypocriet, meent Leers. Hij pleit voor regulering van de aanvoer. Verdonk (ToN) vindt het Nederlandse beleid ook hypocriet, maar is geen voorstander van regulering: “Ik ben niet zo voor regulering, ik ben voor handhaving”. Niet veel later kunnen we uit de mond van Verdonk vernemen dat ze niet de coffeeshops wil sluiten.
Pauw merkt vervolgens op dat het dilemma is dat je òf handhaaft (en dus de coffeeshops sluit), òf reguleert. Verdonk bestrijdt de formulering niet.
Analyse. Verdonk loochent haar eigen impliciete vooronderstelling. Ze wil niet reguleren, maar handhaven. Pauw merkt vervolgens op dat handhaven betekent dat de coffeeshops gesloten moeten worden. Maar ze wil ook geen coffeeshops sluiten.

© 2008 R.G.M. Ritzen