Moravcsik en de persoonlijke aanval

In 2004 publiceerden de politicologen Mathieu Segers, Anne van der Vleuten en Bob Lieshout in het gezaghebbende Journal of Cold War Studies het artikel ‘De Gaulle, Moravc­sik and The Choice for Europe’. Ze bekritiseren daarin onder meer de opvatting van de Amerikaanse politicoloog prof. Moravcsik. Deze meent dat de binnenlandse sociaaleconomische belangenafweging de motor achter het Europese integratieproces is. Segers en de zijnen menen dat Moravscik de transnationale dimensie in dat proces verontachtzaamt.
Moravcsik is op zijn beurt niet erg onder de indruk van de kritiek van de Nederlanders. “De drie kennen de materie niet – hetgeen verklaart waarom hun interpretaties vaak belachelijk zijn.” Het zou gaan om een visie van beginnelingen (Segers en Van der Vleuten zijn gepromoveerd; Lieshout is hoogleraar, RR.). “Ik kan alleen maar veronderstellen dat de verantwoordelijke senior het werk van de onderzoeksassistent niet heeft gelezen.”
Analyse. Hoewel Moravcsik al vier jaar lang roept dat hij het ongelijk van Seger, Van der Vleuten en Lieshout zal aantonen, is het er nog steeds niet van gekomen. De kern van zijn kritiek komt enkel neer op kwalificaties als ‘kennen de materie niet’, ‘belachelijk’, ‘beginnelingen’ en ‘niet gelezen’. Zijn kritiek is – vooralsnog - uitsluitend een directe persoonlijke aanval. Inhoudelijk maakt hij geen enkel punt.