Bouali en vaag taalgebruik

De Nederlander staat volgens Bouali bekend om zijn bescheidenheid (VK, 21.6.08).
Analyse. Dit is vaag taalgebruik. Eigenlijk is dit een type uitspraak waar je niets mee kan. De Standaard (14.6.08) was in elk geval duidelijker. Uit hun enquête blijkt dat 37% van de Nederlanders zichzelf bescheiden vindt; 23% van de Vlamingen vindt Nederlanders bescheiden. Nederlanders zijn wel luidruchtig (91%).

© 2008 R.G.M. Ritzen