Pam over Marcouch

Max Pam ventileerde zijn bedenkingen over Marcouch in Het Buitenhof (27.4.08): “Hij wil religie gebruiken als wapen in de strijd voor integratie en tegen moslimextremisme. Hij wil meer godsdienstonderwijs en er moet in Slotervaart een poldermoskee komen van Mohammed Chepih, de man die vroeger homo’s verafschuwde, maar die tegenwoordig heel gematigd schijnt te zijn. Ik sta wantrouwend tegenover vermenging van kerk en staat, maar ik begrijp ook dat Marcouch in eigen kring onaanvaardbaar wordt wanneer hij zich niet solidair betoont met de islam.”
Analyse. Pam wijst op de moeilijke positie die Marcouch heeft. Die laatste moet voortdurend laveren tussen wetgeving en de islamitische gemeente. Feitelijk maakt Pam Marcouch’ motieven verdacht. Maar is er iets in Marcouch’ betoog dat tot inconsistenties of contradicties leidt? Nee. Pam – de columnist van ‘beweringen en bewijzen’ – bewijst niets.

© 2008 R.G.M. Ritzen