Etty en de vertekening van een standpunt

Op het onlangs gehouden congres van de ChristenUnie werd Etty weggezet als de 'linkse helleveeg uit de grachtengordel'. Zij beschouwt dat als een geuzennaam, maar ze vindt het versluierend dat over kwesties als abortus, euthanasie en embryoselectie in termen van links/rechts wordt gedacht en gesproken. “Waar ik in mijn columns wel eens bezwaar tegen aanteken, is dat de ChristenUnie wil dat de overheid de religieuze overtuiging van de ChristenUnie oplegt aan de gehele, in meerderheid seculiere, samenleving.” (NRC, 26.6.08)
Analyse. De understatement van de eeuw. Etty schreef: “Bussemaker is ervan uit gegaan dat de politici van de ChristenUnie rationele en humaan denkende mensen zijn. En dat er normaal met hen te werken valt. Een vergissing: het zijn geen rationele politici, het zijn fanaten, fundamentalisten en tirannen” (NRC). Etty gaat in haar kritiek veel en veel verder dan zij beweert.

© 2008 R.G.M. Ritzen