Knoops en de Butlermoord (1): overhaast generalisatie

“De tijdelijke Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken (CEAS) heeft in drie zaken ernstige manco's in de opsporing en vervolging geconstateerd”, aldus prof. A.E. Becker, prof. C.J. van Boxtel, dr. H.M. Laane, prof. mr. G.J. Knoops en mr. P. Acda in de Volkskrant (17.6.08). “Veel mensen dachten dat het met het aantal onterecht veroordeelden wel meeviel. Uit de drie rapporten van deze Commissie, de zaak van Lucia de B., Henny Knobbe en Ina Post, blijkt echter het tegendeel.”
Analyse. Er zijn drie zaken, zo stelt het geleerde vijftal, dus het aantal onterecht veroordeelden valt niet mee. Drie zaken: dat is kennelijk erg veel.
Als we uitgaan van de letterlijke lezing van dit citaat, zou er iets in de rapporten staan over het aantal onterecht veroordeelden. In de drie genoemde rapporten (over Lucia de B., Henk K. en Ina Post) staat echter niets over deze problematiek.

© 2008 R.G.M. Ritzen