Ellian en het autoriteitsargument

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten om het Kamerlid Geert Wilders niet vervolgen. Zijn artikelen in o.m. de Volkskrant en zijn film Fitna bevatten namelijk geen strafbare feiten. Het OM erkent dat Wilders uitlatingen kwetsend en grievend zijn voor een groot aantal moslims, maar dat impliceert niet dat ze zonder meer strafbaar zijn.
Ellian is het eens met die beslissing (Elsevier, 4.7.08). Eén van zijn argumenten luidt als volgt: “Het OM is ervan overtuigd dat de vervolging zinloos zou zijn. Daarbij heeft het OM vijf prominente hoogleraren op het gebied van het strafrecht geraadpleegd.”
Analyse. Is het relevant dat een vijftal prominente hoogleraren op het gebied van het strafrecht het OM geadviseerd heeft om niet tot vervolging over te gaan? In principe wel. Het gaat natuurlijk uiteindelijk om de vraag of hun argumenten deugen. Maar een verwijzing naar het advies van een vijftal hoogleraren is in dit verband weliswaar relevant totdat een vakgenoot tot een tegengestelde mening komt. Dat is inmiddels het geval en dan zegt zo'n beroep op autoriteiten niet meer zoveel.

© 2008 R.G.M. Ritzen