Jneid en het argumentum ad baculum

De zeer orthodoxe geestelijke Fawaz Jneid kwam in Wilders anti-koranfilm Fitna voor en vindt dat zijn “goede naam en eer door het slijk zijn gehaald”. Ook zou Wilders het portretrecht geschonden hebben..
Daarom kreeg Wilders een korte brief van de advocaat van Fawaz Jneid, waarin staat dat Wilders uiterlijk zondag een voorschot van 20.000 euro moet overmaken naar de rekening van de imam. Als Wilders niet betaalt, zo meldt de advocaat, volgt een dagvaarding.
Wilders zal niets betalen. “Twee weken geleden besloot het Openbaar Ministerie om mij niet te vervolgen en nu komt deze claim. Ik ga geen cent betalen.”
In een interview dat nog voor het verschijnen van Fitna werd opgenomen, beroept Fawaz Jneid zich op de vrijheid van godsdienst, die door de Grondwet beschermd wordt. Tegelijkertijd roept hij Islamitische landen op om de druk op Nederland te vergroten, omdat Wilders’ uitingen discriminerend zijn. In Nederland beroepen Wilders en de zijnen op de vrijheid van meningsuiting. En dat, zo meent Fawaz Jneid, is raar.
Analyse. Als Fawaz Jneid zijn godsdienstbeleving wil beschermen door de grondwet in te roepen, moet hij ook accepteren dat anderen eveneens de grondwet kunnen inroepen. In dit geval dus dat Wilders en de zijnen zich kunnen beroepen op de vrijheid van meningsuiting (zoals het OM ook al meldde). Die consequentie trekt Fawaz Jneid ten onrechte niet. In plaats daarvan roept hij Islamitische landen op om druk op Nederland uit te oefenen. Kortom, een pleidooi voor een argumentum ad baculum.
(Morgen over Wilders.)

© R.G.M. Ritzen