OVERZICHT VAN MIJN SCHRIJFSELS

BOEKEN:

Economie & Ethiek. (met A. Smits) Uitgeverij Thieme 1993
.
Deugt ons onderwijs? Over rechtvaardigingen. Uitgeverij Damon 1994

33 misverstanden over wetenschap & kennis. Uitgeverij Quodlibet 1999
.
Filosofie van het onderwijs. Analyse van acht hoofdvragen. Uitgeverij Damon 2004
.
Ethiek in de rechtspraktijk (met L. Royakkers). Uitgeverij Damon 2010

Het Arnold Heertje-effect. Uitgeverij Unibook 2011

De kwaliteit van het hbo (met W.J. van Gendt) Uitgeverij Unibook 2011

Opmerkelijk recht (met Y. Steijns). Uitgeverij Unibook 2012

Gewogen betogen (met WJ van Gendt). Uitgeverij Coutinho 2012

Wilders' Iran aan de Noordzee (met WJ van Gendt). Uitgeverij Unibook 2012


BOEKBIJDRAGEN:

‘Morele ontwikkeling.’In: C. Dietvorst e.a. (red.), Begeleiden van kinderen in theorie enonderwijspraktijk. Samson H.D. Tjeenk Willink, Alphen a/d Rijn 1997
.
‘De morele waarde van kennisinhouden.’In: de Bekker-Ketelaars, Miedema & Wardekker (red.), Vormendelerarenopleidingen.SWP. Utrecht 1998INTERVIEWS:

Ella Vogelaar. Filosofie 1995
Eimert van Middelkoop. Filosofie 7/2 1997
Hans Achterhuis. Filosofie 2, november 1992
Eduard Kimman (hoogleraar ethiek). Filosofie 1994
Johan Verstraeten (hoogleraar ethiek). Dilemma, nr. 4, 1996
Michiel Korthals (hoogleraar filosofie). Filosofie 7/2 1997
E. Rongen (1e kamerlid). Dilemma, nr. 1, 1995GEÏNTERVIEWD:

'Negatieve klanken zijn er altijd'. Door Thomas van Aalten. In: de Volkskrant 29.1.09 (VKbanen)
'Kampioen op-de-man-spelen is Heertje'. Door Meindert van der Kaaij.  In: Trouw, 26 maart 2011.
'Ik ben niet drogredenvrij'. Door Henri van der Steen. In: Brabants Dagblad, 7 juni 2011
'Niet over de rug van studenten'. Door Sander Heine. In: De Volkskrant, 20 mei 2011.
Radio Brabant. 11 juni 2011, om 12.00
Radio Zaanstad. 10 mei 2011, om 17.30
Radio 1 (NOS). 13 juli 2012, om 12.00
Radio ....


ARTIKELEN (vanaf 1990):

Ze aarzelde... (geschiedenis van zedelijke ontwikkeling)
Trouw (Letter & Geest), 2 november 1990

Rapport schaalvergoting onjuist.
Trouw (Podium), 16 november 1990

Wij denken fout!
Trouw (Letter & Geest), 23 november 1990

Schoolmanagement: niet noodzakelijk!
Didaktief, februari 1991

Is onderwijzen leuk?
Didaktief, maart 1991

De school als hoedster van de zedelijkheid.
Didaktief, mei 1991

Onderwijsdebat is uitermate troebel.
De Volkskrant (Open forum), 27 juni 1991

Rationaliteit versus Intuïtie?
Facility Management, oktober 1991

Kanttekeningen bij economische verzelfstandiging.
ISM (11) 1992

Mooie managers verdienen meer.
Trouw (Letter & Geest), oktober 1992

Naar een pluralistisch model van vorming in waarden en normen.
Wijsgerig Perspectief, november 1992 (Samen met dr. G. Snik)

De ethiek van schoolmanagement.
Basisschoolmanagement 3 (1993)

Rationaliteit, autonomie en de kwaliteit van het onderwijs.
Studie t.b.v . de Commissie Toekomst Leraarschap (com. Van Es). Den Haag 1993

Medische Ethiek: een kwestie van gevoel of rede.
Trouw (Podium), 6 april 1993

Het grote onbehagen in de ethiek.
Filosofie 3, nr. 3, 1993

Wittgenstein ter discussie. 40 jaar Filosofische onderzoekingen.
Filosofie 3, nr. 5, 1993

Philosophische Untersuchungen opnieuw vertaald.
Filosofie 3, nr. 5, 1993

Facility Management: cultuurgebonden?
Facility Management, juli 1994

Geen boodschap aan schone produkten.
Trouw (Podium), oktober 1994

Handelwijze Shell moreel juist.
Trouw (Podium), 28 juni 1995

Ondernemers en de smalle marges van de ethiek.
Filosofie 4, nr. 6, 1995

Onderneming en allochtonen.
Dilemma, nr. 2, 1995

Vlaamse ondernemers.
Dilemma, nr. 1, 1996

Beroepscodes en goed leraarschap.
Wijsgerig Perspectief 1995/1996

Fraude.
Dilemma, nr. 4, 1996

Signalementen.
Dilemma, nr. 4, 1996

Morele sensibiliteit.
Dilemma, nr. 1, 1997

Ethiek & empirisch onderzoek.
Dilemma, nr. 1, 1997

Profiel Michiel Korthals.
Filosofie 7/2 1997

De controverse tussen algemeen belang en eigenbelang.
Dilemma nr. 1, 1998

Vrijheid versus vertrouwen.
Dilemma nr. 2 1998

Over de rechtvaardiging van moraal.
Dilemma nr. 2 1999

Discussie: bedrijfsethiek als toegepaste ethiek.
Dilemma nr. 2 1999

Ethiek & Bouwkunde.
Cheops, november 2000

Just War Theory: technologie als ijkpunt van rechtvaardigheid.
TU/e dictaat 2004

Kritiek op het onderwijs lijkt nergens naar.
Trouw (Podium), 7 november 2006

Lager niveau onderwijs is geen feit.
De Volkskrant (Forum), 6 januari 2007

Nieuw Nederlands Spelpeil. Ingezonden stuk.
NRC, 20 januari 2007

Bestuur KWF moet maar opstappen.
Trouw (Podium), 23 juni 2007

Niet zo katten op de managers in het onderwijs.
Trouw (Podium), 8 augustus 2007

De crisis in het onderwijs: een filosofische optiek.
Filosofie (18/2), 2008

Provincies strooien kwistig met extra inkomsten.
Trouw (Podium), 2 mei 2008

Crisis is onderwijs is bedenksel van politiek.
Trouw (Podium), 25 juli 2008

De taal van de Nederlandse Intellectuelen.
Filosofie (18/5), 2008

Raad van State zet milieu op zijspoor (samen met W. Struijlaart).
Trouw (Podium), 14 oktober 2008

Hier schiet een allochtoon kind niets mee op.
Trouw (Podium), 21 februari 2009

De crisis in het taalonderwijs.
Filosofie 2009

Volkskrant (Opinie), mei 2010

Bij elk politiek standpunt een econoom cadeau
de Volkskrant, 28 maart 2011
 
De oppositie heeft toch gelijk: taakstraffen werken wel degelijk
Trouw, 15 april 2011

Zoek eerst eens uit hoe het echt gesteld is met het hbo.
Brabants Dagblad 2011

Goed nieuws over onderwijs stuit op algemeen ongeloof
de Volkskrant, 16 september 2011

Tegen het hbo wordt een hetze gevoerd
de Volkskrant, 5 april 2012

Religieuzen worden juist te veel ontzien
de Volkskrant, 10 juli 2012

Negatieve mythen plagen de hogeschool
de Volkskrant, 27 november 2012RECENSIES:

Proefschrift dr. A.A. Wesselingh.
NTOVO 4 (1988)

'Schuldig geboren'.
Intermediair, 19-2-1988

'Aan de bron van de wetenschap' (B. Delfgaauw).
Intermediair, 15 april 1988

'Het verborgen leerplan' (Jonker (red.)).
NTOVO 4 (1988)

'Op opvoeding aangewezen' (E. Lodewijks-Frencken).
NTOVO 5 (1989)

'Verschijnselen.
Elsevier, 15 juli 1989

'Towards a just social Order', (D.L. Philips),
Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 81, juli 1988

De krakende divan.
Intermediair, 1 december 1989

Freud leeft en hoe!
Intermediair, 8 december 1989

De leraar de klas uit.
Elsevier, 8 juni 1991

Boeven, helikopters en verhalen.
Elsevier, oktober 1991

'Marktethiek' (E. Kimman).
Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 83, oktober 1991

Onderwijs in balans.
Elsevier, november 1991

'Filosofie voor managers' (A. Hoogendijk).
Filosofie & Praktijk, maart 1992

Paranormale fraude.
Elsevier, juli 1992

Leven in een natuurmachine.
Elsevier, augustus 1992

Zin en onzin van een milieufilosofie.
Filosofie 2, november 1992

Twijfel in het medisch bolwerk.
Elsevier, juni 1993

Vluchten voor geweld.
Elsevier, januari 1993

Om redelijk gewin' (H. van Luijk).
Filosofie & Praktijk, april 1994

'Het imago van de overheid' (A. Ringeling).
Bestuur en beleid, 1995

'Wikken en Wegen. Inleiding in de ethiek' (A. Verbeek).
NTOVO 1997

'Responsive Regulation' (Ayres & Braitwaithe).
Bestuur en beleid, 1996

'De grond van ons bestaan' (B. Needham).
Bestuur en beleid, 1996

'De marketing van het gelijk' (R. Jeurissen & B. van der Ven).
Dilemma, 1996

'Twee heren dienen' (E. Peelen).
Dilemma, janunari 1997

Keulartz (red.),
Filosofie 7/2, 1997

Von Schomberg (red.).
Filosofie 7/2, 1997

'De zondeval van economen' (D. McCloskey).
Dilemma, juli 1997

'Markt en wet' (Van Gestel (red.)).
Bestuur en Beleid 1998

'Le Terrorisme Intellectuel’ (J. Sevillia).
Filosofie, 2001

'Verlichtingsfundamentalisme' (H. Phillipse).
Filosofie, januari 2004

'Verkeerd verbonden', (H. de Regt e.a.).
Filosofie, juni 2007

'De nieuwe schoolstrijd', (A. Klink e.a.).
Filosofie, juni 2007

Freud op de pijnbank (F. Buekens).
Filosofie, december 2007

Brieven (Kierkegard)
Filosofie, november 2009

In dubio (Rob Wijnberg)
Filosofie, november 2009

Van Praxis tot Politiek (V. van Achter)
Filosofie, 2010

De ongelovige Thomas (Johan Braeckman)
Filosofie, 2011


WEBSITE:
kennis, wetenschap & filosofie
(https://sites.google.com/site/kenniswetenschapfilosofie/Home)


BLOGS:

drogredenen.nl
(http://www.drogredenen.nl/)

opmerkelijk recht
(http://opmerkelijkrecht.blogspot.com/)

rechter & wetenschap
(http://ronritzen.wordpress.com/)

Bijdragen op Sargasso:
(Elsevier: rechtse pseudojournalistiek)
(VVD rommelt met grondrechten)
NRC verslaat Telegraaf
e.a.