Verherstraeten, Leterme en de onhoudbare presuppositie

Servais Verherstraeten, kamerlid namens het CD&V, mocht in Terzake (15.7.08) ook z’n zegje doen over het ontslag van premier Leterme. Volgens Terzake dreigde enkele CD&V-senatoren over te stappen naar de N-VA van Bart de Wever en werd Leterme voor de derde keer ook door zijn eigen partij teruggefloten. Op de vraag of Leterme geofferd was voor de zuivere partijlijn, antwoordde Verherstraeten ontkennend: “De eerste minister heeft zelf z’n ontslag aangeboden. Van offering is geen sprake.”
Analyse. Dat Leterme zelf zijn ontslag aanbood, lijkt me – staatsrechtelijke gezien - vanzelfsprekend. Maar als enkele CD&V-senatoren dreigden over te stappen en het kartel CD&V/N-VA hem bovendien terugfloot, kan men moeilijk volhouden dat Leterme geen druk van zijn eigen partij ondervond. Verherstraetens presuppositie (‘wie zelf zijn ontslag aanbiedt, staat niet onder druk’) lijkt me niet houdbaar.
Volgens De Standaard is er niet alleen sprake van een fundamentele staatsrechtelijke structuurfout, maar hield het kartel CD&V/N-VA de poot stijf en kon Leterme bijgevolg geen kan top; De Morgen meent dat niemand op dit moment in staat is een oplossing te vinden; La Libre meent dat Letermes zenuwen het hebben begeven, omdat hij de afgelopen maanden onder een immense psychologische druk stond. Afgaande op deze analyses had Leterme geen enkele speelruimte.
(Los van deze site. Ook mijn computer lijkt stelling te hebben genomen in het Belgische debat over de hervormingen. Bij de site van N-VA krijg ik de mededeling dat deze site schade kan toebrengen aan mijn computer. Eerder zag op de avond zag ik in Terzake Bart de Wevers lippen wel bewegen, maar kwam er geen geluid uit zijn hoofd. Lijkt me ook een unicum voor de N-VA-voorman die ten aanzien van de hervormingen de wendbaarheid van een mega-olietanker heeft (ok, dit is een drogreden). En Verhofstad, zo meldde een Belgische correspondent op Hilversum 1, hing ergens onder een Toscaanse olijfboom. Opvallend is dat juist België, volgens het NRC (15.7.08) een interessant, welvarend, divers en kosmopolitisch land dat veel dimensies en opties van bijv. Nederland heeft, desondanks al bijna 400 dagen politiek gezien aan het navelstaren is.)

© 2008 R.G.M. Ritzen