OM en het ontduiken van de bewijslast

Wie sjoemelt met zijn reisverzekering kan binnenkort een boete verwachten, die pakweg twee zo hoog is als het opgegeven bedrag (De Pers, 7.7.08). Wie iets ‘dubieus’ opgeeft als vermist, loopt de kans om een boete te krijgen.
Aanleiding tot deze maatregel is het feit dat verzekeringsmaatschappijen jaarlijks tientallen miljoenen mislopen door fraude. De verzekeringmaatschappijen en het OM hebben het afgelopen jaar gezamenlijk een experiment uitgevoerd. De eerste resultaten van dat experiment zijn bemoedigend. Tachtig procent van degenen die afgelopen periode zo’n boete wegens vermoedelijke fraude kregen, betaalde keurig die boete.
Analyse. Het OM ontduikt de bewijslast, als zij een boete oplegt op basis van een donkerbruin vermoeden. Een vermoeden kan een aanleiding zijn om nader onderzoek te doen, maar kennelijk is een vermoeden nu al voldoende om meteen een boete op te leggen. Daarmee ligt de bewijslast bij de indiener van de claim.
(Ik kon bij het OM vooralsnog geen bevestiging van het bericht in De Pers vinden).

© 2008 R.G.M. Ritzen