Bulterman en de omgekeerde modus ponens

Nog steeds galmen de echo’s van de commissie-Dijsselbloem na. Ook bij onderwijspedagoog dr. Bulterman-Bos (VU) . De leerkrachten zijn in de loop der jaren gedegradeerd tot uitvoerders van theorieën die door wetenschappers bedacht zijn. De inzichten van leerkrachten worden niet gebruikt en daardoor is de kwaliteit van binnenuit uitgehold (Podium, 22 juli 2008).
Daarom moet het onderwijs worden teruggegeven aan deskundige docenten.
Analyse. Ik heb moeite met het vage taalgebruik van Bultermans slogan. Wat betekent het dat het onderwijs moet worden teruggegeven aan deskundige docenten?
Maar los daar van, klopt de argumentatie niet. Als de topdown benadering de kwaliteit van het onderwijs uitholt, dan impliceert dit niet dat een benadering van beneden de kwaliteit (dus) verbetert. Bulterman verwart een noodzakelijke met een voldoende voorwaarde.

© 2008 R.G.M. Ritzen