Ellian en de onbegrijpelijke redenering

Volgens prof. Ellian benadrukte Femke Halsema (GL) terecht dat illegale buitenparlementaire acties verwerpelijk zijn (Elsevier, 18.8.08). “Want de parlementaire democratie biedt een enorme ruimte voor vreedzame vormen van actie en zelfs burgerlijke ongehoorzaamheid.”
Analyse. De redenering van Ellian kan ik niet volgen. Burgerlijke ongehoorzaamheid, een illegale buitenparlementaire actie, is dus verwerpelijk. Waarom? Omdat – volgens Ellian – de parlementaire democratie ruimte biedt voor burgerlijke ongehoorzaamheid.
Ik denk dat Ellian niet alle illegale buitenparlementaire acties verwerpelijk vindt, maar alleen de gewelddadige vormen. Dan is de redenering in elk geval wel te volgen.

© 2008 R.G.M. Ritzen