Ellian en 'na elkaar dus door elkaar'

Nederlanders blijken volgens TNS Nipo positiever over de moslims te denken dan in 2006. Eén op de vijf ondervraagden zegt positief te zijn over moslims. Bijna een kwart is negatief. In 2006 dacht 40 procent negatief over moslims. En slechts 14 procent was positief over moslims. Zelfs na de uitzending van de Fitna dacht nog 26 procent van de ondervraagden positief over de moslims. “Het wordt steeds positiever.”, aldus prof. Ellian (Elsevier, 8.8.08)
Hij vraagt zich af welke conclusies we aan deze resultaten mogen verbinden. Zijn antwoord is dat die positieve houding aan Wilders en zijn film te danken is. “Ten eerste hebben de meeste Nederlandse moslims laten zien dat ze niets voelen voor een gewelddadig optreden tegen de beledigers of de criticasters van de islam. De radicale salafisten stonden helemaal alleen in hun hetze tegen het Kamerlid Geert Wilders. Ten tweede bevorderde deze houding van moslims hun acceptatie bij de autochtone Nederlanders. Daardoor begonnen aanzienlijk meer Nederlanders positief te denken over de moslims.” (….) “Het de-boel-bij-elkaar-houden, politiek correcte, aan de Tweede Wereldoorlog gerelateerde Cohen-beleid heeft misschien alleen maar haat gezaaid.”
Analyse. Na elkaar dus door elkaar. Eerst was er de film en daarna dachten mensen positiever over moslims. Dus Fitna is de oorzaak, meent Ellian. Het Cohenbeleid heeft misschien alleen maar haat gezaaid. Ellian heeft overigens helemaal niets beargumenteert; hij suggereert alleen maar. Hij hanteert daarbij ook nog een immuniseringstrategie: misschien heeft het beleid van Cohen de haat aangewakkerd.
Wie deze manier van argumenteren acceptabel vindt, kan werkelijk alles beweren. Wat dacht u van deze bewering? Wilders heeft moslimhaat opgeroepen en mensen zijn inmiddels doof geworden van zijn geschreeuw, dat ze daar genoeg van hebben gekregen. Het beleid van Cohen begint nu misschien zijn vruchten af te werpen. En dat blijkt dus allemaal uit de cijfers. Want na elkaar, dus door elkaar.

© 2008 R.G.M. Ritzen