Heertje en de strawman

Prof. Heertje is nooit te beroerd zijn lezerspubliek te melden dat zijn collega’s niets van economie snappen, een groot intellectueel tekort vertonen of hun vak niet bijhouden. In zijn rtl.z-column (13.8.08) was dit keer Henk Folmer aan de beurt om afgeserveerd te worden. “Onlangs demonstreerde de Groningse hoogleraar Folmer in de NRC deze verschraalde kijk (een te beperkt welvaartsbegrip, RR.) op de economische wetenschap. In zijn beschouwing gaf hij blijk van een forse achterstand in economisch denken ten opzichte van de internationale ontwikkeling door te verwijzen naar achterhaalde praatjes over psychologische aspecten van economisch handelen.”
Analyse. In dat betreffende stuk houdt Folmer een pleidooi voor een meerdimensionale benadering. De neoklassieke economische wetenschap is volgens hem een slecht kompas voor beleidsadviezen.
Heertje maakt zich schuldig aan een strawman. Het welvaartsbegrip kwam in dat artikel sowieso helemaal niet voor. Bovendien maakt hij zich schuldig aan een persoonlijke aanval (forse achterstand in economisch denken …verwijst naar achterhaalde plaatjes). We krijgen van Heertje namelijk geen verklaring waar die achterstand dan precies uit blijkt.

© 2008 R.G.M. Ritzen