Mees en de misplaatste autoriteit

In zijn roman Tirza laat Arnon Grunberg de hoofdpersoon, Jörgen Hofmeester, zeggen dat de kern van seksualiteit tussen volwassenen de vernedering is. Het boek van Grunberg, zo zegt columniste Heleen Mees, werd door recensenten zo positief beoordeeld, en bekroond met maar liefst twee literaire prijzen, dat er wel een kern van waarheid in moet zitten (NRC, 8.8.08).
Analyse. Dat een roman goede recensies en twee literaire prijzen krijgt, zegt niets over de waarheid van een bewering die door de hoofdpersoon wordt uitgesproken. De autoriteit die Mees aan literaire critici en jury’s toekent, is misplaatst. Het ligt niet voor de hand dat de waardering bepaald wordt door de bewering ‘de kern van seksualiteit tussen volwassenen is de vernedering’.

© 2008 R.G.M. Ritzen