NRC en de objectiviteit

In het NRC werd dit jaar acht keer naar internationaal vergelijkend onderzoek (PISA) verwezen. Als uit dit onderzoek een positieve conclusie voor bepaalde deelgebieden uit het onderwijs getrokken werd, voegden de journalisten er ogenblikkelijk aan toe dat dit onderzoek niet deugt. Dat gebeurde drie keer. In vijf andere artikelen werd een negatief oordeel geveld over de prestaties in andere deelgebieden in het onderwijs, maar nu werden alle conclusies instemmend én zonder enig voorbehoud aangehaald.
Analyse. Er wordt dus duidelijk met twee maten gemeten. Het PISA-onderzoek deugt alleen als een negatief oordeel over de kwaliteit van het onderwijs geveld wordt.