Elsevier en de vertekening van het standpunt van Ramadan

Ook Elsevier besteedde kort aandacht aan het debat tussen Bolkestein en Ramadan: “Islamoloog Ramadan: Bolkestein is gevaarlijk, onwetend” kopte de tekst op de website (20.9.08). “Na een debat met Frits Bolkestein, waarin de VVD-prominent fel uithaalde naar zijn tegenstander Tariq Ramadan, gaat de islamoloog in de tegenaanval: Bolkestein is gevaarlijk en onwetend. Tariq Ramadan in de tegenaanval. Ramadan schrijft dit in een opiniestuk in de Volkskrant. Het debat, dat op 11 september plaatshad, houdt Ramadan blijkbaar zo bezig, dat hij er nog eens op terug wil komen.”
Analyse. Elsevier vertekent het standpunt. Ramadan zegt nergens dat Bolkestein gevaarlijk is. Hij zegt dat de retoriek die Bolkestein hanteert, gevaarlijk is. Het is al evenmin juist dat Ramadan nog even zijn gram kwam halen. Op dertien september stond het stuk van Bolkestein in de krant; de tekst van Ramadan moest nog vertaald worden.