Enait en de contradictie

Een beetje afgezaagd, maar toch. Jurist Enait wil vrouwen geen hand geven omdat zijn geloof dat verbiedt. Maar hij wil niet opstaan in de rechtbank, omdat- volgens zijn geloof - alle mensen gelijk zijn.
Analyse. De contradictie lijkt me evident, nog afgezien van het feit dat een advocaat niet voor de rechter, maar voor de rechtbank, een institutie, opstaat.

© 2008 R.G.M. Ritzen