Europese commissie en selective pleading

Een interessante kwestie stelde Bernt Hugenholtz, hoogleraar auteursrecht (UvA) aan de orde. Hij geldt – volgens Solv - als één van Europa's meest vooraanstaande rechtsgeleerden op het gebied van auteursrecht en daarom wordt hij regelmatig gevraagd onderzoek te doen voor de Europese Commissie. Daarom werd ook zijn advies gevraagd over een eventuele verlenging van de auteursrechtbescherming voor uitvoerende kunstenaars. Hij zag zo’n verlenging niet zitten, maar de Europese Commissie besloot anders. Daar is natuurlijk niets op tegen, maar in het uiteindelijke besluit refereerde de commissie zelfs nauwelijks naar zijn onderzoek van Hugenholtz.
Dat was de aanleiding voor een boze brief van de hand van deze hoogleraar naar Barroso en het EP. Het politieke besluitvormingsproces, zo was in Lissabon afgesproken, dient transparant te zijn en daarvan is geen sprake als de Commissie de aanbevelingen die voortvloeien uit onderzoek waartoe door haar opdracht is gegeven, negeert. De keuze moet namelijk dan wel deugdelijk onderbouwd te worden, meent Hugenholtz. Volgens de Commissie was er geen behoefte aan het inhuren expertise, maar Hugenholtz werd juist op initiatief van de Commissie uitgenodigd onderzoek te doen. Saillant detail: overwegingen van de lobbyisten werden wel besproken.
Analyse. De commissie maakt zich schuldig aan ‘selective pleading’. Overwegingen die niet in overeenstemming zijn met de uiteindelijke conclusie, worden eenvoudigweg genegeerd. En dat is inderdaad in strijd met het voornemen dat in Lissabon geformuleerd werd: meer transparantie.

© 2008 R.G.M. Ritzen