Mees & Co en de inconsistentie

© 2008 R.G.M. Ritzen. Mijn eigen Woman on Top
Heleen Mees en Senay Özdemir , voorzitter resp. bestuurslid van Women on Top, leverden ook een bijdrage over Prinsjesdag. Een aantal politici werd de maat genomen.
Wie deugden er niet? Plasterk onder andere. Hij was alleen goed zichtbaar bij de Gay Parade, maar voor vrouwen aan de top had hij geen oog. Ook Wouter Bos leverde geen bijdrage aan de emancipatie van de vrouw. “Wat kan het hem schelen dat in zijn eigen verkiezingsprogramma staat dat de PvdA zich hard zal maken voor méér vrouwen aan de top”, schreven de dames boos. Maxime Verhagen liet de kans aan zijn neus voorbijgaan om als hoogste ambtenaar op het ministerie van Buitenlandse Zaken een vrouw te benoemen. Minister Koenders vonden ze een ietwat uitgedijde Robbie Williams maar leverde verder geen enkele bijdrage aan het vrouwenfront.
Maar er waren natuurlijk ook politici die zich wel hebben ingezet voor vrouwen,Guusje ter Horst, minister voor Binnenlandse Zaken, deugde wel. Zij “steekt met kop en schouders boven haar mannelijke collega’s uit. Zij streeft niet alleen naar 25 procent vrouwen in topposities bij de rijksoverheid in 2011, zij gaat het nog waar maken ook.” Het was alleen jammer van de nieuwe directeur van het Rijksmuseum, de voorzitter van de publieke omroepen en de chief executive officer van luchthaven Schiphol.
Jet Bussemaker, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport komt veel eer toe. Met het dossier embryoselectie bewees zij een behendig politica te zijn. Baas in eigen buik, ook als het gaat om het risico van genetische aanleg voor borstkanker. En in Peking presideerde ze over de succesvolle vrouwelijke equipes die de mannenprestaties deden verbleken.
Analyse. Een curieus stukje. De criteria die Mees en Özdemir hanteren, zijn weinig consistent. Bos, Plasterk en Verhagen hebben geen bijdrage geleverd. Verhagen heeft zelfs een man op een hoge post benoemd; Plasterk ziet “vrouwen vooral als zorgende en zogende wezens”; Bos is onbetrouwbaar omdat hij het verkiezingsprogramma niet serieus neemt.
Ter Horst ontvangt alle lof over wat ze in de toekomst gaat klaarspelen. Mees en Özdemir beschikken kennelijk over paranormale vermogens, want zij weten nu al dat dit in 2011 gaat lukken. Maar welke concrete vooruitgang is er onder Ter Horst inmiddels tot stand gekomen? Wim Pijbes werd de nieuwe directeur van het Rijksmuseum; Jos Nijhuis kwam aan de top in Schiphol; en Henk Hogaart werd de nieuwe voorzitter van de publieke omroep. Waar de ‘foute’ Verhagen één man op een toppositie benoemde, mochten er onder het bewind van ‘uitstekende’ Ter Horst drie mannen aan de top komen. Maar Verhagen werd er wel op afgerekend; Ter Horst werd geprezen.
Bussemaker is volgens de dames een handig politica, gezien haar behandeling van het dossier embryoselectie. Gemakshalve vergeten Mees & Co dat Bussemaker met haar brief eerst onhandig op een kabinetscrisis koerste en dat de oplossing bij lange na niet alleen op haar conto kon worden bijgeschreven. Who cares?
De succesvolle vrouwenequipes, die de mannenprestaties deden verbleken, werden ook nog even handig aan Bussemaker gelinked, alsof Bussemaker de vijfde vrouw van het estafetteteam was.

© 2008 R.G.M. Ritzen