Het slipje van Wendy van Wanten

Het botert niet tussen Wendy van Wanten en de Vlaamse roddelpersen in het algemeen en het blad ‘Dag Allemaal’ in het bijzonder. Van Wantens advocaat, Johan Cansse, spreekt van een lastercampagne van de kant van dat blad en hij mocht in het programma ‘de zevende dag’ (14.9.09) komen uitleggen waarom hij namens Van Wanten een klacht tegen 'Dag Allemaal' had ingediend.
De interviewster wilde van Jan van den Berghe, een soort Vlaamse Henk van der Meyden (vermoed ik), weten of die klacht niet een brug te ver was.
Van den Berghe meende dat de klacht, zoals Cansse die geformuleerd had, berustte op een denkfout. De advocaat had namelijk niet de journalist, maar de uitgever (de Persgroep, RR.) aangesproken. En die uitgever gaf ook een boekske uit, waar Van Wanten regelmatig (Van den Berghe) of twee keer (Cansse) mocht uithuilen. Vervolgens ging de discussie ineens verder over het slipje van Van Wanten en daarna over ene Laurent (iets met blauw bloed?), die - geloof ik - ook weer iets heeft gehad met dat slipje.
“Eigen schuld dikke bult”, meende Van den Berghe, want Van Wanten zocht zelf de media op. Maar Cansse meende dat Van Wanten zelf mocht bepalen voor wie ze haar slipje uittrok.
Analyse. Van den Berghes argument was irrelevant. De vraag was of de klacht inhoudelijk hout sneed en niet of de procedurele aspecten (wie pak je aan) correct waren. Pas later maakte Van den Berghe een punt dat wel relevant was, namelijk het eigen-schuld-dikke-bult-argument. Of dat juridisch houdbaar is, weten we eind 2009 (!). Kennelijk een erg ingewikkelde kwestie.