NRC en de sprong van 'is' naar 'ought'

Rituelen in het proces in de rechtbank scheppen volgens het commentaar in het NRC (9.9.08) “een vertrouwd kader, bevestigen verhoudingen en funderen professionele rollen. Gaan staan voor de rechter heeft die betekenis. Dat moet dus blijven.”
Analyse. Dit is een onlogische conclusie. Uit de beschrijving van een feit (rituelen….) leidt de commentator een norm (moet blijven…) af. Daarmee wordt een ongeoorloofde sprong van feit naar norm gemaakt. Van ‘is’ naar ‘ought’.