Pasman en de contradictie

Prof. mr. Ellian schat dat het onderzoek naar het verleden van minister Cramer 300.000 euro zal gaan kosten (Elsevier, 1.9.08). De Leidse hoogleraar heeft dit onderzocht en zijn bron van informatie, zo blijkt uit doorklikken op de Elsevier-site, is de vermaarde weblog GeenStijl, een site die garant staat voor gedegen achtergrondonderzoek. Op deze weblog kunnen we ook weer doorklikken en dan komen we uit bij columnist Holman. Die deed in zijn column op zijn beurt verslag van zijn onderhoud met mr. Ellen Pasman. En deze advocate liet terloops vallen dat het onderzoek naar Cramers verleden ten minste 300.000 euro zal gaan kosten.
En dan is dus er een bedrag geboren, dat door drie andere internetbronnen (Holman, GeenStijl, Ellian) bevestigd wordt. Waar Pasman dat getal vandaan haalt, is niet helder. Inmiddels is helder dat Ellian grossiert in vierdehandskennis.
Wie na vier keer doorklikken dan bij de Pasman terecht komt, maakt kennis met de volgende stelling: Cramer mag Ernst & Young geen onderzoek laten doen, aldus Pasman, want dat levert geen onafhankelijk onderzoek op. Ernst & Young wordt dan betaald door de overheid en juist die overheid moet het bureau onderzoeken. Cramer zelf zou het onderzoek moeten bekostigen.
Analyse. Als Cramer het onderzoek zelf zou betalen, wordt E & Y betaald door degene, Cramer dus, die het bureau geacht wordt te onderzoeken. Dat zou dan ook geen onafhankelijk onderzoek opleveren. Kortom, een contradictie.

© 2008 R.G.M. Ritzen