Berlusconi en de 'cervelli in fuga'

Univerisiteit van Bologna. © 2006 R.G.M. Ritzen

Eind oktober bezetten studenten alle universiteiten in Italië. Premier Silvio Berlusconi noemde die bezetting “een daad van geweld” en kondigde aan desnoods de mobiele eenheid in te zetten.
De studenten protesteerde tegen ‘wet 133’, die volgens de minister van Onderwijs Mariastella Gelmini, het onderwijs efficiënter moet maken (Corierre della Sera, 22.10.08). Maar volgens de studenten gaat het gewoon om een bezuiniging die de komende vijf jaar 7.8 miljard euro moeten opleveren. Er zullen 130.000 arbeidsplaatsen verdwijnen (VK, 30 .10.08). Critici vrezen voor een verdere uittocht van Italiaanse academici naar het buitenland. Vandaar het gezegde ‘cervelli in fuga’, wat zoiets als hersens op de vlucht betekent.
Later ontkende Berlusconi nadrukkelijk te hebben gezegd dat hij ordetroepen naar de universiteiten wil sturen. “De kranten verdraaien zoals gebruikelijk de werkelijkheid”, was zijn klacht.
Analyse. Impliceert het inzetten van de mobiele eenheid niet het inzetten van ordetroepen? Als Berlusconi dat ontkent, dan maakt hij zich schuldig aan de ontkenning van een implicatie.

© 2008 R.G.M. Ritzen