Telegraaflezers en de persoonlijke aanval

Burgers blijken niet zwaarder te straffen niet dan rechters. Als mensen op de stoel van de rechter zitten, blijken zij ongeveer even zwaar te straffen, als ze over dezelfde informatie beschikken.
Tot die conclusie kwam hoogleraar psychologie Willem Wagenaar naar aanleiding van zijn onderzoek in opdracht van de Raad voor de Rechtspraak.
Het verschil tussen rechters en leken is dat de laatste hun oordeel vaker baseren op veronderstellingen en aannames, die geen feitelijke basis hebben. Een andere opvallende bevinding is het verschil in visie tussen officieren van justitie enerzijds en burgers en rechters anderzijds: de aanklagers leggen zwaardere straffen op dan rechters en burgers.
Naar aanleiding van dit stuk was ik benieuwd naar de reacties van de Telegraaflezers. Hieronder volgt een kleine bloemlezing.


De persoonlijke aanval jegens Wagenaar. De onderzoeker is onbetrouwbaar,bevooroordeeld, links etc. Zijn onderzoek is bedrog.

“Gewoon een gelogen onderzoek.”

“JA JA, al die onderzoekjes, ze zijn gewoon bezig om de bevolking te besodemieteren,en ik moet zeggen..ze doen het goed!!!”

“En welke 'gewone burgers' hebben mee gedaan aan dit onderzoek?Heeft meneer de hoogleraar soms lukraak wat personen geselecteerd uit de kaartenbakken van D66 en GroenLinks?Wat een ongeloofwaardig verhaal zeg.In Nederland loont misdaad gewoon. Wie zich nog aan de wet houdt, lijkt wel gek.Stem PVV of VVD voor strengere straffen!!”

“hebben ze op verhaardag onderzoek gedaan, met andere rechters, dus geen burgers gevraagd. corrupt onderzoek.Iedereen weet dat het rechtsysteem in dit land geen klote voor stelt.en de straffen al helemaal niet.”

“De uitkomst van dit zog. onderzoek stond al van te voren vast, net zo als bij onderzoek vnan medicijnen wat door de betreffende fabrikant wordt betaald. Getracht wordt om met alle middelen de kurk op de fles van de onvrede over de tergend geringe straffen, die uitgedeeld worden, en het ontzien van de dader te houden. Straks springt hij er met een knal vanaf.”

“Zeker weer zo'n links onderzoek onder linksmenschen, IK kan je vertellen dat IK wel harder straf. Een stuk harder welteverstaan.”

“hahaha , helaas wij trappen niet meer in die achterlijke ‘onderzoekjes’”

“Sorry maar hier geloof ik dus geen barst van. Ik heb altijd geleerd je kan met cijfers aangeven wat je wilt. Er zal wel een bepaalde sturing op hebben plaats gevonden dmv. een bepaalde soort vraagstelling etc. Weer een leugen die bedoeld is om de waarheid onder de mat te houden.”

“Deze onderzoekers moeten op non actief,ze werken zeker voor de linkse tak.(redden wat er nog te redden valt)”

“Aan wie is dat onderzoek voorgelegd dan? Aan van die 2-onder-1 kap bewoners met labrador van Almere-buiten zeker”

“gewoon een verhaal om de burgers zoet te houden maar geloof mijn schaf de werk straffen af dat is en blijft een doekje voor het bloeden .en verhoog de straf voor de jongeren v.a 15 jaar naar volwassen straf.”

“Dit soort onderzoeken is heel makkelijk te sturen naar de gewenste uitkomst.Welke zaken zijn precies onderzocht? Bij belastingontduiking en snelheidsovertredingen zal de gemiddelde burger zelfs lager straffen.”


De persoonlijke aanval jegens de rechters. Ze zijn links of bevooroordeeld.

“Hier geloof ik niets van!Het wordt tijd voor een jury , onze linkse rechters bakken er niets van.”

“Als rechtspraak zo makkelijk blijkt waarom dan duurbetaalde rechters? Zet er burgers voor in de plaats, die presteren net zo goed, hiermee vallen de magistraten door de mand! Kortom, uit de krachten gegroeide schoolkinderen met een toga aan!”


Irrelevante argumentatie. De kern van de onderstaande bezwaren is steeds dat ze de anonieme reageerder niets gevraagd hadden.

“ik kan me geen voorstelling maken dat burgers lagere straffen willen opleggen dan aanklagers. helaas,. meneer de prof heeft mij niets gevraagd. de uitslag had er dan anders uitgezien.”

“Verkeerde burgers gevraagd misschien?”

“Nou dan hebben ze mij niks gevraagd. Als het aan mij lag regende het elke dag doodstraffen in Nederland en zaten massas misdadigers voor 25 jaar of langer vast. Wat een helhol is Nederland geworden.”

“Kan nooit eerlijk geweest zijn ik ben niet gevraagd.”


Ook de scepticus kwam in verschillende gedaanten terug. Bij het onderzoek werden vragen gesteld. Dat lijkt een legitiem argument, maar dat is het niet. Bij elk onderzoek kun je, ongeacht het onderzoek, a priori vragen stellen over opzet, methodologie etc. Maar dat is dan niet meer dan een trucje. Het gaat namelijk om de antwoorden op die vragen. Het onderzoek is opvraagbaar en dus bestudeerbaar.

“Welke siepen hebben ze dan gevraagd? zeker de rechters buiten werktijd.Want als ik zo hoor bij echte burgers dan hoor je toch echt dat ze dierenbeulen verkrachters en moordenaars liever de doodstraf toewensen dan die 240 uur dienstverlening die nu gegeven worden, ook voor diefstal en overvallen willen de burgers straffen van enkele jaren wat veel meer is dan die 80 uur dienstverlening.”

“Dit riekt naar een onderzoek van Maurice M.ha ha ha ha droom lekker verder.”

“O Ja uit hoeveel personen bestond dit burger paneel?En laten we wel wezen ik denk dat er heeeeel veel burgers zijn in NL die juist de strafmaat zwaarder gehandhaafd zien en ook geen vervroegde vrijlatingen. Bovendien is er sprake van klasse justitie wat ook door de burger NIET wordt geaccepteerd en "levenslang" zal ook levenslang MOETEN zijn en niet 7 jaar of zo iets. Bovendien oordelen de meeste rechters op basis van vage feiten en worden harde feiten NIET gezien of beoordeeld. Dus wie heeft dit onderzoek gedaan??”

“Ik mis gegevens over de samenstelling van de panels.Was de politieke voorkeur van de leden ongeveer gelijk aan de laatste verkiezingsuitslag? Waren de panelleden representatief voor de sociale klassen in ons land?Hier valt veel te manipuleren.”

“Ik geloof er niets van.”


Ook leven er wat merkwaardige ideeën over het strafrecht. De ‘richtlijnen’, de maximale strafmaat staat beschreven in het wetboek van strafrecht. Die richtlijnen zijn er.

“De rechters moeten zich toch ook aan de regels houden, Er moet toch een richtlijn zijn, Iemand die betrapt wordt bijv het stelen van een product uit een winkel, daar kunnen ze toch ook geen straf voor opleggen van 20 jaar gevangenisstraf, En iemand die moedwillig een moord gepleegd heeft met voorbedachte rade een taakstraf van 120 uur!”


Tot slot nog een aardige contradictie:

“nou das mooi dan,dan kunnen ze gelijk salaris inleveren die rechters en gewoon op modaal gaan zitten,als toch gebleken is dat jan met de pet het even goed doet is een hoog salaris niet gerechtvaardidg behalve als dat 'kunstmatig' opgedreven is...toch???.. of mis ik wat?”