Ephimenco over GeenStijl.nl

Een verslaggever van Geenstijl.nl maakte zijn identiteit kenbaar en, zo zien we op een filmpje van Geenstijl.nl, de aangesprokene probeerde met zijn paraplu de verslaggever weg te jagen. Dan ontstaat er volgens columnist Ephimenco een metamorfose. “De nette burger verandert in een straatvandaal die plotseling met zijn paraplu gaat zwaaien. Zonder verdere waarschuwingen en ondanks het feit dat hij zeer correct was benaderd, beukt de man tot twee keer toe op de camera in. Het beest in hem is los.” (Trouw, 11.10.08)
Ephimenco noemt dit de wandaad van een bloeddorstige hooligan op leeftijd. Het gaat dan om vice-president Jaap Smit van de Amsterdamse Rechtbank.
Het filmpje heeft volgens hem een hoge symboolwaarde want het legt de huidige maatschappelijke tegenstellingen bloot. Volgens worden in het filmpje de rollen omgedraaid: “de omstreden site GeenStijl heeft een reputatie van grofheid, kwetsende en respectloze benadering van gezag en personen. De vice-president daarentegen vertegenwoordigt de neutraliteit en rechtvaardigheid van de overheid. Maar in het filmpje is het omgekeerde te zien. GeenStijl is keurig in zijn professionele houding, terwijl de rechter zich als straattuig gedraagt. Alleen maakt de traditionele capuchon hier plaats voor een dure paraplu. De symboliek is evident: het establishment voelt zich bedreigd door de opkomst van een nieuwe generatie media die het niet bij machte is te begrijpen.”
Het media-establishment probeert de laatste dagen de vermeende verloedering van de samenleving geheel en al op het conto van sites als GS te schrijven. “Dit terwijl er bijna geen journalist, politiek-correcte columnist (onlangs nog Thomas von der Dunk in de Volkskrant), parlementariër of minister is die niet dagelijks het internetadres van GS op zijn computer tikt.”
Analyse. Het zwaaien met een paraplu wordt omschreven als “de wandaad van een bloeddorstige hooligan op leeftijd” en die wordt tegenover de keurige professionele houding van GS gezet. Een valse tegenstelling, want GS is helemaal niet zo keurig. Met filmen zonder toestemming maakt GS zich schuldig aan een schending van het portretrecht. Smit reageert niet erg handig op de schending van zijn privacy, maar het handelen van GS is juridisch laakbaar.
Smit moet volgens de wet wel een ‘redelijk belang’ kunnen inroepen tegen publicatie.
Zo’n belang kan bijvoorbeeld privacy zijn. In het geval van Smit, die rechter is, zou dat belang kunnen zijn dat publicatie kan interfereren met zijn werk als rechter.
De reporter van GS riep nog verontwaardigd, dat er op de openbare weg gefilmd werd. Dat is niet relevant, want ook daar heeft een burger een zekere mate van bescherming van de privacy. Het geeft wel aan de reporter kennelijk geen weet heeft wat qua privacy wel en niet kan.
Zie ook: Weesie.

© 2008 R.G.M. Ritzen