Ellian en de overhaaste generalisatie

Het grote nieuws van The Sun is dat Yasmin, de dochter van een Britse haatimam, een paaldanseres is. Prof. Ellian deinst er niet voor terug dit gedrag psychologisch te duiden (Elsevier, 3.10.08): “Ik begrijp waarom Yasmin dit doet. Door openlijk haar lichaam tentoon te stellen, eigent zij zich haar lichaam toe. Haar lichaam is niet van Allah, noch van haar vader. De volgende vrouw die de wereld van salafisten zal opschrikken, komt uit de familie van Bin Laden Zij heet Wafah en wil popster worden. Een andere vorm van evolutie: van reciteren van de Koran naar popster. De radicale moslims moeten zich herbezinnen. De fanatieke islamitische opvoeding heeft geen toekomst. De mens is geen slaaf van Allah. De mens wordt vrij geboren en moet met rede worden opgevoed en behandeld.”
Analyse. De bron van Ellians nieuws, The SUN, is een Brits roddelblad met een oplage van bijna drie miljoen. De populairste pagina is ‘Page 3’, maar – toegegeven – enkele journalisten hebben ook wel eens de prestigieuze Britisch Press Awards gewonnen en dat is toch zo’n beetje de Oscar voor Britse journalisten.
Nu de onnavolgbare redenering van Ellian. Het feit dat een dochter van strenge moslim paaldanseres is en een meisje uit de Bin Ladenstal popster wil werden, is voor Ellian voldoende grond om te concluderen dat de fanatieke islamitische opvoeding geen toekomst meer heeft en deat radicale moslims zich moeten herbezinnen. Maar liefst twee meisjes treden niet in het voetspoor van hun vader, dan wel oom, en de radicale moslims moeten zich bezinnen! Overhaaste generalisatie, is-ought-drogreden, maar bovenal gewoon kletspraat.

© 2008 R.G.M. Ritzen