Heertje over Klamer

In een radioprogramma, oktober 2008, nam Heertje zijn collega’s weer eens de maat, als een soort eenmansjury (NRC, 4.10.08). Jaap Koelewijn: middelmatig; Arjo Klamer en Henriëtte Prast “warhoofden”. Zij hoeven bij een volgende crisis niet meer in beeld te komen, als het aan Heertje ligt.
Wat Klamer, Prast en Koelewijn verkeerd gedaan hebben, komen we niet te weten.
Analyse. Heertje’s site ‘kerneconomie’ zou helderheid kunnen bieden, maar is feitelijk niets meer dan een voortzetting van persoonlijke aanvallen. Ook daar zien we enkel een persoonlijke aanval:
“Een aardig voorbeeld van deze opeenstapeling van misverstanden en chaotische denkbeelden rijst op uit de geschriften van Arjo Klamer, die economie van de cultuur doceert in Rotterdam. Door zijn gebrekkige kennis van de welvaartstheorie, mist hij de kern van de economie als speelveld tussen schaarste en welvaart. Vandaar zijn uitspraak dat de econoom verwacht gelukkige mensen aan te treffen als er sprake is van overvloed.”
De lezer moet dus zelfs maar invullen waar het kennelijk fout gaat bij prof. Klamer (EUR).