Marcouch tussen pro- en contra-Ramadan

Alles wat de socialistische politicus Marcouch zegt, is reeds door niet-PvdA'ers aan de orde gesteld, meent prof. Ellian (Leiden) op zijn weblog in Elsevier. Bijvoorbeeld de opvatting dat het (?) allemaal wel meevalt. Alle gebeurtenissen met islamieten worden gereduceerd tot onschuldige incidenten en die degenen die hierin niet wensten mee te gaan – Ellian zelf, maar ook prof. Jansen, werden handelaren in angst genoemd.
“Nu beweert Marcouch: ‘Ik hoor vaak “bij ons valt het wel mee” maar als je dan gaat praten, blijkt er meer aan de hand te zijn. Scholen zijn bang voor imagoschade, maar daar is niemand mee geholpen.’ Welkom bij de club, Ahmed.” Maar, zegt Ellian ook, Marcouch moet meer afstand nemen van de islam.
Prof. Admiraal schrijft een kritisch artikel over Ramadan en in tweede instantie over Marcouch (VK, 4.10.08)). Ramadan wil het openbare onderwijs te 'transformeren' als alternatief voor de islamscholen die veel te weinig moslimkinderen kunnen plaatsen en die niet goed functioneren. “De ideeën van de Amsterdamse stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch om meer islam toe te laten in het openbare onderwijs passen perfect binnen deze strategie. Er wordt in ‘het veld’ goed naar de hoogleraar geluisterd.”
Analyse. Het lijkt erop dat het niet zoveel uitmaakt wat Marcouch zegt: het is gewoon fout. Ellian, die Ramadan een slechte leugenaar noemt, omarmt Marcouch (hoewel hij vindt dat de laatste kritischer moet zijn naar de islam). Maar Admiraal vindt juist dat Marcouch de ideeën van Ramadan - te veel - omarmt.
De laatste bewering is echter een vertekening van het standpunt van Marcouch. Deze nadrukte de mogelijkheden die in de Nederlandse wetgeving over het onderwijs gegeven zijn. Het gaat dus niet om transformatie, maar om een articulatie van bestaande mogelijkheden.

© 2008 R.G.M. Ritzen