Palin en de performatieve tegenspraak

Sarah Palin startte haar debat met Joe Biden donderdagnacht met de opmerking dat McCain zijn verkiezingscampagne tijdelijk had stopgezet vanwege de kredietcrisis. Palin prees de republikein, omdat hij deze crisis niet wilde gebruiken om er electoraal beter van te worden. De boodschap was dat het landsbelang volgens Palin boven het partijbelang gaat.
Analyse. McCain en Palin maken zich beide schuldig aan een performatieve tegenspraak. Door het uitspreken van de bewering dat de kredietcrisis niet gebruikt mag worden in de verkiezingscampagne wordt de kredietcrisis daardoor – dus door het uitspreken - juist een onderdeel van die campagne. Per definitie, maar overigens ook de facto. Het loutere feit dat Palin McCains standpunt aanhaalde en inzette in het verkiezingsdebat, illustreert dit op treffende wijze.