Ramadan en de tegenspraak

Tariq Ramadam stemt niet in met de leefwijze van homo’s, maar hij respecteert wel wie ze zijn. Prof. Ramadan is onder meer hoogleraar in Rotterdam en één van de bekendste islamitische wetenschappers in Europa.
Analyse. Hier is sprake van een contradictie. 'Respecteren' impliceert een preferentie in de zin dat een gedachte, gedrag of handelwijze normatief juist bevonden wordt. Met de uiting dat hij niet instemt met de leefwijze van homo’s, geeft Ramadan aan dat hij de leefwijze als normatief onjuist beschouwt. Homoseksualiteit kan echter niet tegelijkertijd normatief juist én onjuist zijn. Ramadan had beter de term ‘tolereren’ dan ‘respecteren’ kunnen gebruiken. Tolereren impliceert namelijk geen preferentie, althans niet op objectniveau. (Tolerantie als metawaarde impliceert wel weer een preferentie, namelijk dat de waarde ‘tolerantie’ te verkiezen is boven de waarde ‘intolerantie’.)