UFO's en post-hoc-ergo-propter-hoc

De Belg ziet ze steeds minder vliegen, de ufo's, zo kopte de Morgen (6.10.08). Uit het eerste jaarrapport van het Belgisch UFO-meldpunt blijkt namelijk dat er in 2007 slechts negenendertig vliegende schotels werden gesignaleerd. Twintig jaar geleden waren dat er nog 3.000.
Volgens Vrie Wijs uit Gent is dat logisch: “De benzineprijs hè…”
Analyse. Dit is een gevatte post-hoc-ergo-propter-hoc drogreden. Eerst was er de stijging van de benzineprijs en daarna werden er minder UFO’s gespot. Na elkaar, dus door elkaar.
Hoe sterk de neiging is om dingen aan elkaar te koppelen, blijkt uit de anekdote over een passagier op de Titanic. Op het moment dat zij aan het koordje trok om het licht aan te doen, stootte de Titanic op een ijsberg. Haar eerste gedachte was dat ze aan de noodrem getrokken had.