Van Bueren en het ontduiken van de bewijslast

H.G. van Bueren, die achtereenvolgens hoogleraar vastestoffenfysica in Delft en astrofysica in Utrecht en van 1979 tot 1989 voorzitter van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid was, heeft weinig waardering voor het hedendaags onderwijsniveau. “De daling van het niveau van het onderwijs is thans voor iedereen onmiskenbaar, zowel bij het voorbereidend als bij het wetenschappelijk onderwijs. En zonder goed onderwijs geen goed onderzoek, wat de statistici ons ook wijs mogen maken” (geciteerd in Heldring, NRC 17.10.08).
Een paar dagen later betoogden achttien hoogleraren dat Nederlandse leerlingen beter rekenden dan vroeger en het internationaal juist goed doen (NRC, 27.10.08).
Analyse. Van Bueren maakt zich schuldig aan het ontduiken van de bewijslijst (“…voor iedereen onmiskenbaar…”). Kennelijk is de evidentie over de daling van het onderwijsniveau niet voor iedereen onmiskenbaar. In elk geval niet voor die hoogleraren en - overigens - evenmin voor mij (Trouw, 25.07.08).