De Winter versus Zwagerman

Joods kerkhof in Praag

In het buitenlandbeleid moeten de Verenigde Staten een vermorzeling van de Palestijnen steunen. Deze uitspraak komt voor rekening van Leon de Winter, aldus Joost Zwagerman (NRC, 8.11.08). De laatste ondertekende vorig jaar een petitie waarin werd opgeroepen tot het doorbreken van de impasse in het Midden-Oosten om een einde te maken aan de vicieuze cirkel van geweld dat zowel Israëliërs als de Palestijnen teistert. Dat was volgens De Winter “heulen met antisemieten”. Ook vroeg De Winter zich af hoe ondertekenaars als Zwagerman gereageerd zou hebben als er bij het conflict géén Joden betrokken waren. “Die laatste overpeinzing suggereert dat de ondertekenaars niet slechts ‘collaboreerden met antisemieten’, maar dat zij zelf óók waren geïnfecteerd met antisemitisme.”
Analyse. Blaast Zwagerman een vooronderstelling op? Met andere woorden, is met De Winters vraag (hoe de ondertekenaars zouden reageren als er geen sprake was van betrokkenheid van Joden) voorondersteld dat Zwagerman dus geïnfecteerd is met het antisemitisme, waarbij we het uitgangspunt van De Winter ('heulen met antisemieten') dan maar even voor lief nemen? Mijns inziens heeft Zwagerman een punt.
In dat geval maakt De Winter zich schuldig aan een persoonlijke aanval: de ondertekenaars zijn antisemiet. Hun antisemitisme blijkt uit feit dat zij geen voorstander van zijn van het vermorzelen van de Palestijnen, maar dat zij een dialoog wensen tussen Israël en de Palestijnen.

© 2008 R.G.M. Ritzen