Almelo vs. Zembla

“Soms staat het stoplicht op rood, soms staat het stoplicht op groen. In Almelo is altijd wat te doen.” Zo verwoordde Herman Finkers ooit het gebrek aan hectiek in Almelo. Inmiddels zorgt het televisieprogramma ‘Zembla’ (23.11.08) wel voor behoorlijk veel commotie. Aanleiding voor de uitzending was de gijzeling van een Turkse ondernemer die maar steeds geen vergunning kreeg.
De burgemeester en wethouders wilden niet over deze zaak praten, want die was nog onder de rechter. Maar er werden meer ongeregeldheden geconstateerd: een wethouder met een dubieuze transactie, vergunningen die niet werden verleend; bij een restauranthouder handhavend optreden als deze geen vergunning had en bij een andere restauranthouder niet handhavend optreden hoewel deze evenmin een vergunning had; vijf rechterlijke uitspraken simpelweg negeren; het ingrijpen van de communicatiemedewerker toen een projectleider eerlijke antwoorden op pijnlijke vragen gaf. Ook daar wilde B&W niet over praten.
Een dag later gaven B&W alsnog commentaar op de gang van zaken. De ‘dubieuze transactie’ was keurig afgehandeld en de gemeenteraad wist ervan. Bovendien wordt er intern onderzoek over de kwaliteit van de besluitvorming uitgevoerd in opdracht van de raad. Ook maakt het ‘voorbereidingbesluit’ het mogelijk dat aanvragen van vergunningen worden aangehouden
Analyse. Het college van burgemeester en wethouders suggereert dat allerlei antwoorden gegeven zijn n.a.v. de reportage van Zembla.
Maar Zembla had veel meer vragen. Bijvoorbeeld het vijf keer naast zich neerleggen van een rechterlijke uitspraak; het niet handhavend optreden tegen een zaak die geen vergunning had etc.

© 2008 R.G.M. Ritzen