Geenstijl.nl, de contradictie & slingerschijtjournalistiek

‘Hoernalist’ was de kwalificatie die Volkskrant-redacteur Ron Meerhof ten deel viel op de blog Geenstijl.nl. En Martin Sommer, eveneens van de Volkskrant, is een “poeptrage rollatorjourno”, die “de boot gewoon gemist heeft”.
Het ging om een bericht van de student die stiekem een gastcollege van Kay van der Linde had opgenomen en dat tegen betaling beschikbaar wilde stellen aan de Volkskrant. Van der Linde, op dat moment nog adviseur van Verdonk, noemde haar partij gebakken lucht.
Sommer wilde eerst een en ander verifiëren. Niet ten onrechte, want wie het hele interview beluistert, kan niet anders tot de conclusie komen dat de citaten uit het verband waren gerukt. En wat de betaling betreft: die was al helemaal niet aan de orde.
Geenstijl.nl zag er wel brood in en plaatste het bericht. En vervolgens kon men daar trots melden dat Van der Linde was opgestapt.
Analyse. Sommer & Meerhof deden wat een goed journalist geacht wordt te doen: bronnen en informatie controleren. Geenstijl.nl deed het tegendeel, want de scoop gaat daar - hoe dan ook - voor. Dat maakt de kwalificatie ‘hoernalist’ onbegrijpelijk. De Volkskrant wilde geen geld betaling voor de roddel en Van der Linde niet beschadigen op grond van een citaat dat uit de context gerukt was.
Geenstijl.nl deinst er daarentegen niet voor terug om reputaties op het spel te zetten, ook al blijkt – achteraf – dat daar feitelijk geen aanleiding voor was. Zorgvuldig verifiëren van feiten kost tijd, maar levert in de ogen van Geenstijl.nl ‘poeptrage rollator’-journalistiek op. Geenstijl.nl prefereert, als ik het goed begrijp, snelle slingerschijtjournalistiek.