Hilkens en de persoonlijke aanval

“Veel oudere feministen denken: de jonge generatie vrouwen heeft seksuele vrijheid, wat willen we nog meer?” Ze beseffen volgens de jonge feministe Myrthe Hilkens (29) niet dat “de commercie diezelfde vrijheid heeft misbruikt door ons lichaam en onze seksualiteit te vercommercialiseren”. De verworvenheden uit de jaren zeventig (pil, abortus, vrije seks, pornografie en de overdaad aan vrijheid etc.) hebben volgens haar juist tot onverschilligheid geleid (VK, 10.11.08).
Hedy d'Ancona (71), oud-minister van VWS, medeoprichter van de Man-Vrouw-Maatschappij en van Opzij, relativeert Hilkens’ kritiek. “Die overseksualisering in het publieke domein brengt mensen niet op de leukste gedachten, maar het is ook weer niet verschrikkelijk. Als ik zo'n sexy vrouw op een billboard zie, vind ik het niet vernederend, maar denk ik: leuk lijf. Maar emancipatiebevorderend is het natuurlijk niet.”
Ook Marli Huijer (53), lector Filosofie en Beroepspraktijk bij De Haagse Hogeschool en voormalig Opzij-hoogleraar, is het niet met Hilkens eens. Ze vindt dat de discussie over de seksuele moraal “overtrokken” is. “Myrthe Hilkens ziet overal het seksuele kwaad. Waarom moet je al die verschrikkelijke verhalen opdissen? Dat lijkt me geen goede manier om met seksualiteit om te gaan.”
Maar volgens Hilkens begrijpen de oudere feministes haar kritiek niet. Ze zijn minder gevoelig voor de beeldcultuur waartegen zij ageert. Ook betwijfelt ze of ze wel weten wat er in seksistische rapteksten staat en of ze de seksuele mores onder jongeren kennen. “Ik denk dat er een kenniskloof is. Ze zijn niet de doelgroep voor de commercie.”
Analyse. Een verschil van mening over een kwestie kan te maken hebben met het feit dat de discussiepartners verschillende uitgangspunten hanteren of omdat de ene partij eenvoudigweg niet kan of wil begrijpen wat de andere partij bedoelt. Dat laatste heeft dan te maken met de intellectuele tekortkoming of de ideologische blindheid van die ene partij. Dat is feitelijk ook de essentie van Hilkens’ verwijt: de oudere feministen begrijpen haar niet; ze zijn niet gevoelig voor de beeldcultuur; ze weten niet waarover ze praten. Maar voor al deze verwijten draagt Hilkens geen bewijzen aan, waardoor haar kritiek blijft steken op het niveau van de persoonlijke aanval. Van een discussie is geen sprake meer.

© 2008 R.G.M. Ritzen