Knip en de contradictie

Burgemeester Knip had wat uit te leggen naar aanleiding van de uitzending van Zembla. Bij Pauw & Witteman (26.11.08) kreeg hij daartoe de gelegenheid. Eén van de punten die aan bod kwamen, was zijn uitspraak dat de gijzeling door horeca-ondernemer, die op 16 juni 2008 vijf gemeenteambtenaren een paar uur vasthielden, een terroristische daad was.
“Als iemand met een vuurwapen het stadhuis binnenloopt, dan is dat nog al wat.” Witteman stelde dat het politieke aspect helemaal niet aanwezig was. “Dat zou kunnen. Zo kunt u het uitleggen. Maar ik vind het wel een daad die een terroristisch aanzien heeft.” Knip gaf toe dat hij zijn woorden wat ongelukkig gekozen had, maar het was wel een misdrijf.
Ook kwam men in de uitzending terug op het feit dat de burgemeester weigerde om journalisten te woord te staan. Knip verdedigde zich door erop te wijzen dat het in eerste instantie helemaal niet duidelijk was wat er aan de hand was. “Als je niet precies weet waar zo’n zaak over gaat, dan moet je uiterste zorgvuldigheid betrachten. Ik ga niet zomaar voor een camera staan zonder te weten waar het over gaat.”
Ook kwam men in de uitzending terug op het feit dat de burgemeester weigerde journalisten van Zembla te woord te staan.
Analyse. Knip had enerzijds snel zijn oordeel klaar. Op de dag van het incident sprak hij over terroristische aanslag. Op dat moment beschikte hij nog niet over alle noodzakelijke informatie. Maar - later - in Zembla wilde hij geen commentaar geven. De overheid moet in dit soort zaken immers uiterste zorgvuldigheid betrachten. Dan spreekt hij zichzelf toch behoorlijk tegen, want zonder over de benodigde informatie te beschikken, sprak hij eerder over een terroristische aanslag.

© 2008 R.G.M. Ritzen