Van Rossem en de persoonlijke aanval

Het was in retorisch opzicht een weergaloos optreden van prof. Van Rossem in De Wereld Draait Door (5.11.08). Hij mocht uitleggen waarom Palin niet meer dan “een verbaal begaafde beheerder van een ballentent op de kermis” was. De historicus Arend-Jan Boekestijn, lid van Tweede Kamer voor de VVD, mocht uitleggen waarom niet Obama, maar McCain de betere keuze was. Zijn betoog ontlokte Van Rossem de opmerking dat Boekestijn in zijn hart wel degelijk voor Obama is, maar “het is een lollige pose om voor verwarde bejaarde te spelen. Dat is het leuke van Arend-Jan. Hij heeft een klein decennium ongelijk en dat wil hij continueren.”
Analyse. Van Rossem maakte zich schuldig aan een persoonlijke aanval op Boekestijn. Feitelijk maakte Van Rossem het motief verdacht: Boekestijn weet wel beter, maar hij kan scoren als hij een impopulair standpunt verdedigt. En dat alleen is de reden waarom hij McCain verdedigt.