Batman vs. Ritzen & de persoonlijke aanval

In mijn jonge jaren.

“Ron Ritzen is gewoon een ordinaire 'wetenschappelijke' backbencher van de PvdA of GroenLinks.” En hiermee ben ik dus wederom ontmaskerd, en dan nog wel door Batman, die zich verdediger van rechts noemt.
Iemand haalde een stukje tekst aan uit deze site: “Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft (57 procent) van de PVV-achterban als hoogst genoten opleiding middelbaar algemeen voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs heeft. Als je de respondenten met alleen het lager onderwijs daaraan toevoegt, dan bestaat 76 procent van de huidige aanhang van de PVV uit lager- en middelbaar opgeleiden.” Dat stukje had betrekking op een compositiedrogreden in een betoog van een psycholoog. De bron werd keurig vermeld: R.G.M. Ritzen. Ik werd nog even verward met een ver familielid maar dat misverstand werd snel uit de weg geruimd: Jo is niet Ron.
Maar Batman was niet onder de indruk: “De cijfers voor PvdA zullen hier niet zoveel van afwijken. Verder zijn dit soort onderzoeken natuurlijk zo zacht als boter, want politiek gemotiveerd. Zaten er tenminste één of twee PVV-symphatisanten in het team dat het onderzoek uitvoerde? Ik dacht het niet.”
Na enig weerwoord van medediscussianten wilde Batman het nog wel een keer uitleggen: “Ach, schei toch uit. Het is allemaal opinie en jongleren met statistiek verpakt als wetenschap. Jij wilt er maar al te gretig intrappen.” Opinie? Statistiek? Op deze site?
Analyse. Sommige mensen discussiëren zo heerlijk makkelijk. Ben je het niet eens met iemand dan is hij een ordinaire 'wetenschappelijke' backbencher van de PvdA of GroenLinks. Punt. Einde discussie. En dat onderzoek? Zal ook wel niet deugen. Want er zaten waarschijnlijk geen PVV’ers in. Waarschijnlijk, want iets natrekken is natuurlijk veel moeilijker dan gewoon maar wat verdachtmakingen roepen.

© 2008 R.G.M. Ritzen