De Strooper en de contradictie

De aimabele rector van de katholieke universiteit in Leuven werd onlangs voortijdig gewipt. Zijn mandaat werd niet verlengd, zo mochten de Leuvense hoogleraren in een email lezen. De officiële termijn was niet verlopen, maar onzichtbare managers (?) vonden het nodig dat de man na 3,5 jaar geëvalueerd werd.
“Onverantwoord snel”, meende Leuvense hoogleraar Bart de Strooper (DS, 5.12.08). Een beetje project aan de universiteit heeft in de regel vier tot vijf jaar nodig, maar voor het bestieren van een universiteit ligt dat kennelijk anders.
De Strooper heeft dan ook geen goed woord over voor deze beslissing. “Het is een enorme contradictie dat een kleine groep van mensen iemand evalueert die door de hele universiteitsgemeenschap gekozen werd.”
Analyse. Is hier sprake van een enorme contradictie, zoals De Strooper meent? Ik meen van niet. Het kiezen van een rector is namelijk van een totaal andere orde dan het evalueren van diens beleid. Dat kiezen gaat vooraf aan zijn werkzaamheden; het evalueren vindt plaats na een aantal uitgevoerde werkzaamheden. Maar het evalueren van het beleid (niet–a) is logisch gezien niet de negatie van ‘het kiezen van een rector door de gemeenschap’ (a).