Ellian over de democraat Wilders

“Fantastisch Geert, je bent een echte democraat.” Blij als kind was prof. Ellian met een Wilders’ stukje in de Volkskrant. Wilders maakt zich zorgen over de financiële positie van de Nederlandse kranten (Elsevier, 8.12.08). “Omdat de meeste kranten en tijdschriften op z’n zachtst gezegd niet erg positief zijn over Wilders, verwachtte ik een hard anti-journalistiek artikel van Wilders.” Maar Wilders nam het op voor de kranten.
“Maar weet hij niet dat deze kranten tot de anti-Wilders-media behoren? Ze zouden van vreugde een hartaanval krijgen als Wilders niet wordt herkozen. Dat weet hij al te best. 'Weinig kranten kunnen over de PVV schrijven zonder een negatieve sneer,' schrijft Wilders, en daarbij verwijst hij naar een hoofdredactioneel commentaar van de Volkskrant waarin hij vanwege zijn pleidooi voor het verbieden van de Koran als ‘verminderd toerekeningsvatbaar’ werd aangeduid.” Maar kranten zijn onmisbaar in een democratie en dat punt weegt bij Wilders zwaarder.
“Dit is echt magnifiek. Dit moeten we gebruiken als voorbeeld voor een college over democratie. Fantastisch Geert! Je bent een echte democraat.”
Het was Ellian niet ontgaan dat Wilders de Koran wilde verbieden. Dat past niet echt bij een democraat. Maar dat is niet echt een probleem. Dat idee moet hij gewoon laten varen. “Niet omdat de Koran een fantastisch boek is, maar omdat je een goede democraat wilt zijn. En een democraat laat nooit een boek verbieden.”
Analyse. Kan Wilders dienen als een voorbeeld voor een college over democratie? Het antwoord komt van Ellian zelf: nee. Wilders is voorstander van censuur aangezien hij de Koran wil verbieden. Maar volgens Ellian is Wilders een echte democraat. Het is gewoon een kwestie van het intrekken van een standpunt.
Maar dat is het dus niet. Het betreft hier namelijk om een kernpunt in de politieke overtuiging van de PvdV in het algemeen en van Wilders in het bijzonder.

© 2008 R.G.M. Ritzen