Teeven & Griffith en de overhaaste generalisatie

“Het land staat in brand”, volgens VVD-kamerlid Laetitia Griffith. En Geert Wilders vergeleek de buurtoverlast in Gouda met de gewapende strijd van Taliban en Al Qaida.
Tweede Kamerlid Fred Teeven (eveneens VVD) wil dat minderjarige verdachten van zware geweldsmisdrijven voortaan in het openbaar worden berecht. Zo moet er meer duidelijkheid komen over milde straffen voor zware delicten. “Onze samenleving heeft er zo langzamerhand genoeg van dat vijftienjarige moordenaars er met maximaal twee jaar cel vanaf komen”, meent Teeven. Ook wilt hij dat er meer helderheid komt over de beslissing van de rechter om volgens het jeugdstrafrecht een straf uit te delen.
Maar volgens prof. Weijers wordt de jeugdcriminaliteit schromelijk overdreven. Zo is de overlast in Gouda de afgelopen jaren juist aanzienlijk gedaald. Bovendien ging het om een groepje kinderen van amper 13 jaar.
“Een paar van onze beste criminologische onderzoekers hebben die politiecijfers onlangs afgezet tegen uitkomsten van de jaarlijkse slachtofferenquêtes. Zij concluderen dat de stijging van de politiecijfers slechts voor 1 procent wordt veroorzaakt door een feitelijke toename van criminaliteit, voor 25 procent door een toegenomen aangiftebereidheid van de burgers, en voor bijna 75 procent door toegenomen en efficiëntere registratie door de politie zelf”, aldus Weijers.
Analyse. De genoemde politici maken zich schuldig aan een overhaaste generalisatie. Ze creëren daardoor misplaatste beeldvorming over falende opvoeding en over toenemende jeugdcriminaliteit, meent Weijers. Onderzoek geeft in elk geval deze hoogleraar jeugdrechtspleging gelijk.

© 2008 R.G.M. Ritzen