Teeven vs. Weijers

In het Buitenhof (7.12.08) mocht Ido Weijers, hoogleraar jeugdrechtspleging, met Fred Teeven (VVD) debatteren over de vraag of de jeugdcriminaliteit is gestegen.
Volgens Weijers wordt de stijging van jeugdcriminaliteit schromelijk overdreven. Uit onderzoek blijkt volgens hem dat de stijging van de politiecijfers slechts voor 1 procent wordt veroorzaakt door een feitelijke toename van criminaliteit, voor 25 procent door een toegenomen aangiftebereidheid van de burgers, en voor bijna 75 procent door toegenomen en efficiëntere registratie door de politie zelf, aldus Weijers.
Bovendien wordt een vechtpartij tegenwoordig steeds vaker gezien als mishandeling. Het aantal zware incidenten schommelt al twintig jaar rond de negen per jaar. En verder gaat het volgens Weijers prima met de Nederlandse jeugd, zeker in vergelijking met het buitenland.
Maar volgens Teeven is er wel sprake van een toename van criminaliteit. Teeven wijst op een voorval waarbij jeugdige criminelen in Amsterdam een overval pleegden. Daarmee zou weerlegd zijn, dat het goed met Nederland gaat. En verder beroept hij zich op de rekenkamer.
En Weijers sluit volgens Teeven zijn ogen voor de jeugdcrimininaliteit. Iedereen weet wel dat de geweldscriminaliteit toeneemt. Weijers kijkt volgens Teeven alleen naar de zielige zieltjes, maar niet naar de slachtoffers.
Analyse. De tegenargumenten van Teeven zijn buitengewoon zwak: een overhaaste generalisatie (één voorval in Amsterdam als bewijs dat de jeugdcriminaliteit wel stijgt); een persoonlijke aanval (Weijers kijkt alleen naar de zielige zieltjes; Weijers sluit zijn ogen); en het verzinnen van een standpunt ("de VVD zegt niet dat iedereen slecht is". (Maar wie beweerde dat dan? Weijers in elk geval niet).
Weijers beroept zich op wetenschappelijk onderzoek en pareert daarmee zowat alle punten van Teeven. Die laatste probeerde de discussie steeds weer op een ander spoor te zetten, maar tevergeeft. Weijers trapte er niet in.